รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

20170

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอบ้านบึง

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 คลองกิ่ว 20220 คัดลอก
2 บ้านบึง 20170 คัดลอก
3 มาบไผ่ 20170 คัดลอก
4 หนองชาก 20170 คัดลอก
5 หนองซ้ำซาก 20170 คัดลอก
6 หนองบอนแดง 20170 คัดลอก
7 หนองอิรุณ 20220 คัดลอก
8 หนองไผ่แก้ว 20220 คัดลอก

เข้าชม 4,754 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี

เลือกจังหวัด