รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

52120

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอแจ้ห่ม

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 ทุ่งผึ้ง 52120 คัดลอก
2 บ้านสา 52120 คัดลอก
3 ปงดอน 52120 คัดลอก
4 วิเชตนคร 52120 คัดลอก
5 เมืองมาย 52120 คัดลอก
6 แจ้ห่ม 52120 คัดลอก
7 แม่สุก 52120 คัดลอก

เข้าชม 1,119 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดลำปาง

เลือกจังหวัด