รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดกาฬสินธุ์

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กมลาไสย 46130 คัดลอก
2 กุฉินารายณ์ 46110 คัดลอก
3 คำม่วง 46180 คัดลอก
4 ฆ้องชัย 46130 คัดลอก
5 ดอนจาน 46000 คัดลอก
6 ท่าคันโท 46190 คัดลอก
7 นาคู 46160 คัดลอก
8 นามน 46230 คัดลอก
9 ยางตลาด 46120 คัดลอก
10 ร่องคำ 46210 คัดลอก
11 สมเด็จ 46150 คัดลอก
12 สหัสขันธ์ 46140 คัดลอก
13 สามชัย 46180 คัดลอก
14 หนองกุงศรี 46220 คัดลอก
15 ห้วยผึ้ง 46240 คัดลอก
16 ห้วยเม็ก 46170 คัดลอก
17 เขาวง 46160 คัดลอก
18 เมืองกาฬสินธุ์ 46000 คัดลอก

เลือกจังหวัด