รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดกำแพงเพชร

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ขาณุวรลักษบุรี 62130 คัดลอก
2 คลองขลุง 62120 คัดลอก
3 คลองลาน 62180 คัดลอก
4 ทรายทองวัฒนา 62190 คัดลอก
5 บึงสามัคคี 62210 คัดลอก
6 ปางศิลาทอง 62120 คัดลอก
7 พรานกระต่าย 62110 คัดลอก
8 ลานกระบือ 62170 คัดลอก
9 เมืองกำแพงเพชร 62000 คัดลอก
10 โกสัมพีนคร 62000 คัดลอก
11 ไทรงาม 62150 คัดลอก

เลือกจังหวัด