รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

62130

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอขาณุวรลักษบุรี

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 ดอนแตง 62140 คัดลอก
2 บ่อถ้ำ 62140 คัดลอก
3 ปางมะค่า 62140 คัดลอก
4 ป่าพุทรา 62130 คัดลอก
5 ยางสูง 62130 คัดลอก
6 วังชะพลู 62140 คัดลอก
7 วังหามแห 62140 คัดลอก
8 สลกบาตร 62140 คัดลอก
9 เกาะตาล 62130 คัดลอก
10 แสนตอ 62130 คัดลอก
11 โค้งไผ่ 62140 คัดลอก

เข้าชม 4,288 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร

เลือกจังหวัด