รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

62120

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอคลองขลุง

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 คลองขลุง 62120 คัดลอก
2 คลองสมบูรณ์ 62120 คัดลอก
3 ท่าพุทรา 62120 คัดลอก
4 ท่ามะเขือ 62120 คัดลอก
5 วังบัว 62120 คัดลอก
6 วังยาง 62120 คัดลอก
7 วังแขม 62120 คัดลอก
8 วังไทร 62120 คัดลอก
9 หัวถนน 62120 คัดลอก
10 แม่ลาด 62120 คัดลอก

เข้าชม 2,269 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร

เลือกจังหวัด