รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดขอนแก่น

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กระนวน 40170 คัดลอก
2 ชนบท 40180 คัดลอก
3 ชุมแพ 40130 คัดลอก
4 ซำสูง 40170 คัดลอก
5 น้ำพอง 40140 คัดลอก
6 บ้านฝาง 40270 คัดลอก
7 บ้านแฮด 40110 คัดลอก
8 บ้านไผ่ 40110 คัดลอก
9 พระยืน 40320 คัดลอก
10 พล 40120 คัดลอก
11 ภูผาม่าน 40350 คัดลอก
12 ภูเวียง 40150 คัดลอก
13 มัญจาคีรี 40160 คัดลอก
14 สีชมพู 40220 คัดลอก
15 หนองนาคำ 40150 คัดลอก
16 หนองสองห้อง 40190 คัดลอก
17 หนองเรือ 40210 คัดลอก
18 อุบลรัตน์ 40250 คัดลอก
19 เขาสวนกวาง 40280 คัดลอก
20 เปือยน้อย 40340 คัดลอก
21 เมืองขอนแก่น 40000 คัดลอก
22 เวียงเก่า คัดลอก
23 แวงน้อย 40230 คัดลอก
24 แวงใหญ่ 40330 คัดลอก
25 โคกโพธิ์ไชย 40160 คัดลอก
26 โนนศิลา 40110 คัดลอก

เลือกจังหวัด