รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

จุดให้บริการไปรษณีย์

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ท่าอากาศยานดอนเมือง
สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10216
เบอร์โทร : 0-2504-3213 , 0-2504-3181
หมายเหตุ :
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30-19.00 น.
เสาร์ : 08.30-19.00 น.
อาทิตย์ : 08.30-19.00 น.
วันหยุดตามประเพณี : 08.30-19.00 น.
วันหยุดชดเชย : 08.30-19.00 น.

เลือกจังหวัด