รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

จุดให้บริการไปรษณีย์

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ดอนเมือง
สถานที่ตั้ง : 329 ซอยเชิดวุฒากาศ 11 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10211
เบอร์โทร : 0-2566-1586
หมายเหตุ :
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
เสาร์ : 09.00-12.00 น.
อาทิตย์ : หยุดทำการ
วันหยุดตามประเพณี : หยุดทำการ
วันหยุดชดเชย : หยุดทำการ
แผนที่ :
แผนที่ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนเมือง

เลือกจังหวัด