รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

จุดให้บริการไปรษณีย์

เมือง สุราษฎร์ธานี
ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ขุนทะเล
สถานที่ตั้ง : 176 หมู่ 1 ถ.สุราษฎร์ธานี-นาสาร อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทร : 0-7721-8711
หมายเหตุ :
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 18.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 12.00 น.
อาทิตย์ : หยุดทำการ
วันหยุดตามประเพณี : หยุดทำการ
วันหยุดชดเชย : หยุดทำการ

เลือกจังหวัด