รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

จุดให้บริการไปรษณีย์

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ตลาดคำเที่ยง
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 51 ถ.อัษฎาธร เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร :
หมายเหตุ :
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ :
เสาร์ :
อาทิตย์ :
วันหยุดตามประเพณี :
วันหยุดชดเชย :

เลือกจังหวัด