รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 คลองเขื่อน 24000 คัดลอก
2 ท่าตะเกียบ 24160 คัดลอก
3 บางคล้า 24110 คัดลอก
4 บางน้ำเปรี้ยว 24150 คัดลอก
5 บางปะกง 24130 คัดลอก
6 บ้านโพธิ์ 24140 คัดลอก
7 พนมสารคาม 24120 คัดลอก
8 ราชสาส์น 24120 คัดลอก
9 สนามชัยเขต 24160 คัดลอก
10 เมืองฉะเชิงเทรา 24000 คัดลอก
11 แปลงยาว 24190 คัดลอก

เลือกจังหวัด