รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดชัยนาท

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 มโนรมย์ 17110 คัดลอก
2 วัดสิงห์ 17120 คัดลอก
3 สรรคบุรี 17140 คัดลอก
4 สรรพยา 17150 คัดลอก
5 หนองมะโมง 17120 คัดลอก
6 หันคา 17130 คัดลอก
7 เนินขาม 17130 คัดลอก
8 เมืองชัยนาท 17000 คัดลอก

เลือกจังหวัด