รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดชัยภูมิ

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 คอนสวรรค์ 36140 คัดลอก
2 คอนสาร 36180 คัดลอก
3 จัตุรัส 36130 คัดลอก
4 ซับใหญ่ 36130 คัดลอก
5 บ้านเขว้า 36170 คัดลอก
6 บ้านแท่น 36190 คัดลอก
7 บำเหน็จณรงค์ 36160 คัดลอก
8 ภักดีชุมพล 36260 คัดลอก
9 ภูเขียว 36110 คัดลอก
10 หนองบัวระเหว 36250 คัดลอก
11 หนองบัวแดง 36210 คัดลอก
12 เกษตรสมบูรณ์ 36120 คัดลอก
13 เทพสถิต 36230 คัดลอก
14 เนินสง่า 36130 คัดลอก
15 เมืองชัยภูมิ 36000 คัดลอก
16 แก้งคร้อ 36150 คัดลอก

เลือกจังหวัด