รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

36110

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอภูเขียว

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 กวางโจน 36110 คัดลอก
2 กุดยม 36110 คัดลอก
3 ธาตุทอง 36110 คัดลอก
4 บ้านดอน 36110 คัดลอก
5 บ้านเพชร 36110 คัดลอก
6 บ้านแก้ง 36110 คัดลอก
7 ผักปัง 36110 คัดลอก
8 หนองคอนไทย 36110 คัดลอก
9 หนองตูม 36110 คัดลอก
10 โคกสะอาด 36110 คัดลอก
11 โอโล 36110 คัดลอก

เข้าชม 2,567 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ

เลือกจังหวัด