รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

36000

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 กุดตุ้ม 36000 คัดลอก
2 ชีลอง 36000 คัดลอก
3 ซับสีทอง 36000 คัดลอก
4 ท่าหินโงม 36000 คัดลอก
5 นาฝาย 36000 คัดลอก
6 นาเสียว 36000 คัดลอก
7 บุ่งคล้า 36000 คัดลอก
8 บ้านค่าย 36240 คัดลอก
9 บ้านเล่า 36000 คัดลอก
10 รอบเมือง 36000 คัดลอก
11 ลาดใหญ่ 36000 คัดลอก
12 หนองนาแซง 36000 คัดลอก
13 หนองไผ่ 36240 คัดลอก
14 ห้วยต้อน 36000 คัดลอก
15 ห้วยบง 36000 คัดลอก
16 โคกสูง 36000 คัดลอก
17 โนนสำราญ 36240 คัดลอก
18 โพนทอง 36000 คัดลอก
19 ในเมือง 36000 คัดลอก

เข้าชม 4,211 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ

เลือกจังหวัด