รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดชุมพร

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ท่าแซะ 86140 คัดลอก
2 ทุ่งตะโก 86220 คัดลอก
3 ปะทิว 86160 คัดลอก
4 พะโต๊ะ 86180 คัดลอก
5 ละแม 86170 คัดลอก
6 สวี 86130 คัดลอก
7 หลังสวน 86110 คัดลอก
8 เมืองชุมพร 86000 คัดลอก

เลือกจังหวัด