รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดตราด

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 คลองใหญ่ 23110 คัดลอก
2 บ่อไร่ 23140 คัดลอก
3 เกาะกูด 23000 คัดลอก
4 เกาะช้าง 23170 คัดลอก
5 เขาสมิง 23130 คัดลอก
6 เมืองตราด 23000 คัดลอก
7 แหลมงอบ 23120 คัดลอก

เลือกจังหวัด