รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดตาก

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ท่าสองยาง 63150 คัดลอก
2 บ้านตาก 63120 คัดลอก
3 พบพระ 63160 คัดลอก
4 วังเจ้า 63000 คัดลอก
5 สามเงา 63130 คัดลอก
6 อุ้มผาง 63170 คัดลอก
7 เมืองตาก 63000 คัดลอก
8 แม่ระมาด 63140 คัดลอก
9 แม่สอด 63110 คัดลอก

เลือกจังหวัด