รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดนครปฐม

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กำแพงแสน 73140 คัดลอก
2 ดอนตูม 73150 คัดลอก
3 นครชัยศรี 73120 คัดลอก
4 บางเลน 73130 คัดลอก
5 พุทธมณฑล 73170 คัดลอก
6 สามพราน 73110 คัดลอก
7 เมืองนครปฐม 73000 คัดลอก

เลือกจังหวัด