รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดนครพนม

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ท่าอุเทน 48120 คัดลอก
2 ธาตุพนม 48110 คัดลอก
3 นาทม 48140 คัดลอก
4 นาหว้า 48180 คัดลอก
5 นาแก 48130 คัดลอก
6 บ้านแพง 48140 คัดลอก
7 ปลาปาก 48160 คัดลอก
8 วังยาง 48130 คัดลอก
9 ศรีสงคราม 48150 คัดลอก
10 เมืองนครพนม 48000 คัดลอก
11 เรณูนคร 48170 คัดลอก
12 โพนสวรรค์ 48190 คัดลอก

เลือกจังหวัด