รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดนครราชสีมา

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ขามทะเลสอ 30280 คัดลอก
2 ขามสะแกแสง 30290 คัดลอก
3 คง 30260 คัดลอก
4 ครบุรี 30250 คัดลอก
5 จักราช 30230 คัดลอก
6 ชุมพวง 30270 คัดลอก
7 ด่านขุนทด 30210 คัดลอก
8 บัวลาย 30120 คัดลอก
9 บัวใหญ่ 30120 คัดลอก
10 บ้านเหลื่อม 30350 คัดลอก
11 ประทาย 30180 คัดลอก
12 ปักธงชัย 30150 คัดลอก
13 ปากช่อง 30130 คัดลอก
14 พระทองคำ 30220 คัดลอก
15 พิมาย 30110 คัดลอก
16 ลำทะเมนชัย 30270 คัดลอก
17 วังน้ำเขียว 30370 คัดลอก
18 สีคิ้ว 30140 คัดลอก
19 สีดา 30430 คัดลอก
20 สูงเนิน 30170 คัดลอก
21 หนองบุญมาก 30410 คัดลอก
22 ห้วยแถลง 30240 คัดลอก
23 เฉลิมพระเกียรติ 30230 คัดลอก
24 เทพารักษ์ 30210 คัดลอก
25 เมืองนครราชสีมา 30000 คัดลอก
26 เมืองยาง 30270 คัดลอก
27 เสิงสาง 30330 คัดลอก
28 แก้งสนามนาง 30440 คัดลอก
29 โชคชัย 30190 คัดลอก
30 โนนสูง 30160 คัดลอก
31 โนนแดง 30360 คัดลอก
32 โนนไทย 30220 คัดลอก

เลือกจังหวัด