รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ขนอม 80210 คัดลอก
2 จุฬาภรณ์ 80180 คัดลอก
3 ฉวาง 80150 คัดลอก
4 ชะอวด 80180 คัดลอก
5 ช้างกลาง 80250 คัดลอก
6 ถ้ำพรรณรา 80260 คัดลอก
7 ท่าศาลา 80160 คัดลอก
8 ทุ่งสง 80110 คัดลอก
9 ทุ่งใหญ่ 80240 คัดลอก
10 นบพิตำ 80160 คัดลอก
11 นาบอน 80220 คัดลอก
12 บางขัน 80360 คัดลอก
13 ปากพนัง 80140 คัดลอก
14 พรหมคีรี 80320 คัดลอก
15 พระพรหม 80000 คัดลอก
16 พิปูน 80270 คัดลอก
17 ร่อนพิบูลย์ 80130 คัดลอก
18 ลานสกา 80230 คัดลอก
19 สิชล 80120 คัดลอก
20 หัวไทร 80170 คัดลอก
21 เฉลิมพระเกียรติ 80190 คัดลอก
22 เชียรใหญ่ 80190 คัดลอก
23 เมืองนครศรีธรรมราช 80000 คัดลอก

เลือกจังหวัด