รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดนครสวรรค์

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ชุมตาบง 60150 คัดลอก
2 ชุมแสง 60120 คัดลอก
3 ตากฟ้า 60190 คัดลอก
4 ตาคลี 60140 คัดลอก
5 ท่าตะโก 60160 คัดลอก
6 บรรพตพิสัย 60180 คัดลอก
7 พยุหะคีรี 60130 คัดลอก
8 ลาดยาว 60150 คัดลอก
9 หนองบัว 60110 คัดลอก
10 เก้าเลี้ยว 60230 คัดลอก
11 เมืองนครสวรรค์ 60000 คัดลอก
12 แม่วงก์ 60150 คัดลอก
13 แม่เปิน 60150 คัดลอก
14 โกรกพระ 60170 คัดลอก
15 ไพศาลี 60220 คัดลอก

เลือกจังหวัด