รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดนราธิวาส

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 จะแนะ 96220 คัดลอก
2 ตากใบ 96110 คัดลอก
3 บาเจาะ 96170 คัดลอก
4 ยี่งอ 96180 คัดลอก
5 ระแงะ 96130 คัดลอก
6 รือเสาะ 96150 คัดลอก
7 ศรีสาคร 96210 คัดลอก
8 สุคิริน 96190 คัดลอก
9 สุไหงปาดี 96140 คัดลอก
10 สุไหงโก-ลก 96120 คัดลอก
11 เจาะไอร้อง 96130 คัดลอก
12 เมืองนราธิวาส 96000 คัดลอก
13 แว้ง 96160 คัดลอก

เลือกจังหวัด