รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดน่าน

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ท่าวังผา 55140 คัดลอก
2 ทุ่งช้าง 55130 คัดลอก
3 นาน้อย 55150 คัดลอก
4 นาหมื่น 55180 คัดลอก
5 บ่อเกลือ 55220 คัดลอก
6 บ้านหลวง 55190 คัดลอก
7 ปัว 55120 คัดลอก
8 ภูเพียง 55000 คัดลอก
9 สองแคว 55160 คัดลอก
10 สันติสุข 55210 คัดลอก
11 เฉลิมพระเกียรติ 55130 คัดลอก
12 เชียงกลาง 55160 คัดลอก
13 เมืองน่าน 55000 คัดลอก
14 เวียงสา 55110 คัดลอก
15 แม่จริม 55170 คัดลอก

เลือกจังหวัด