รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดบึงกาฬ

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 บึงโขงหลง 38220 คัดลอก
2 บุ่งคล้า 38000 คัดลอก
3 ปากคาด 38190 คัดลอก
4 พรเจริญ 38180 คัดลอก
5 ศรีวิไล 38210 คัดลอก
6 เซกา 38150 คัดลอก
7 เมืองบึงกาฬ 38000 คัดลอก
8 โซ่พิสัย 38170 คัดลอก

เลือกจังหวัด