รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดบุรีรัมย์

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กระสัง 31160 คัดลอก
2 คูเมือง 31190 คัดลอก
3 ชำนิ 31110 คัดลอก
4 นางรอง 31110 คัดลอก
5 นาโพธิ์ 31230 คัดลอก
6 บ้านกรวด 31180 คัดลอก
7 บ้านด่าน 31000 คัดลอก
8 บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120 คัดลอก
9 ประโคนชัย 31140 คัดลอก
10 ปะคำ 31220 คัดลอก
11 พลับพลาชัย 31250 คัดลอก
12 พุทไธสง 31120 คัดลอก
13 ละหานทราย 31170 คัดลอก
14 ลำปลายมาศ 31130 คัดลอก
15 สตึก 31150 คัดลอก
16 หนองกี่ 31210 คัดลอก
17 หนองหงส์ 31240 คัดลอก
18 ห้วยราช 31000 คัดลอก
19 เฉลิมพระเกียรติ 31110 คัดลอก
20 เมืองบุรีรัมย์ 31000 คัดลอก
21 แคนดง 31150 คัดลอก
22 โนนดินแดง 31260 คัดลอก
23 โนนสุวรรณ 31110 คัดลอก

เลือกจังหวัด