รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดปัตตานี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กะพ้อ 94230 คัดลอก
2 ทุ่งยางแดง 94140 คัดลอก
3 ปะนาเระ 94130 คัดลอก
4 มายอ 94140 คัดลอก
5 ยะรัง 94160 คัดลอก
6 ยะหริ่ง 94150 คัดลอก
7 สายบุรี 94110 คัดลอก
8 หนองจิก 94170 คัดลอก
9 เมืองปัตตานี 94000 คัดลอก
10 แม่ลาน 94180 คัดลอก
11 โคกโพธิ์ 94120 คัดลอก
12 ไม้แก่น 94220 คัดลอก

เลือกจังหวัด