รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ท่าเรือ 13130 คัดลอก
2 นครหลวง 13260 คัดลอก
3 บางซ้าย 13270 คัดลอก
4 บางบาล 13250 คัดลอก
5 บางปะหัน 13220 คัดลอก
6 บางปะอิน 13160 คัดลอก
7 บางไทร 13190 คัดลอก
8 บ้านแพรก 13240 คัดลอก
9 ผักไห่ 13120 คัดลอก
10 พระนครศรีอยุธยา 13000 คัดลอก
11 ภาชี 13140 คัดลอก
12 มหาราช 13150 คัดลอก
13 ลาดบัวหลวง 13230 คัดลอก
14 วังน้อย 13170 คัดลอก
15 อุทัย 13210 คัดลอก
16 เสนา 13110 คัดลอก

เลือกจังหวัด