รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

13000

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 กะมัง 13000 คัดลอก
2 คลองตะเคียน 13000 คัดลอก
3 คลองสระบัว 13000 คัดลอก
4 คลองสวนพลู 13000 คัดลอก
5 ท่าวาสุกรี 13000 คัดลอก
6 บ้านป้อม 13000 คัดลอก
7 บ้านรุน 13000 คัดลอก
8 บ้านเกาะ 13000 คัดลอก
9 บ้านใหม่ 13000 คัดลอก
10 ประตูชัย 13000 คัดลอก
11 ปากกราน 13000 คัดลอก
12 ภูเขาทอง 13000 คัดลอก
13 ลุมพลี 13000 คัดลอก
14 วัดตูม 13000 คัดลอก
15 สวนพริก 13000 คัดลอก
16 สำเภาล่ม 13000 คัดลอก
17 หอรัตนไชย 13000 คัดลอก
18 หันตรา 13000 คัดลอก
19 หัวรอ 13000 คัดลอก
20 เกาะเรียน 13000 คัดลอก
21 ไผ่ลิง 13000 คัดลอก

เข้าชม 3,377 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลือกจังหวัด