รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดพะเยา

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 จุน 56150 คัดลอก
2 ดอกคำใต้ 56120 คัดลอก
3 ปง 56140 คัดลอก
4 ภูกามยาว 56000 คัดลอก
5 ภูซาง 56110 คัดลอก
6 เชียงคำ 56110 คัดลอก
7 เชียงม่วน 56160 คัดลอก
8 เมืองพะเยา 56000 คัดลอก
9 แม่ใจ 56130 คัดลอก

เลือกจังหวัด