รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดพังงา

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กะปง 82170 คัดลอก
2 คุระบุรี 82150 คัดลอก
3 ตะกั่วทุ่ง 82130 คัดลอก
4 ตะกั่วป่า 82110 คัดลอก
5 ทับปุด 82180 คัดลอก
6 ท้ายเหมือง 82120 คัดลอก
7 เกาะยาว 82160 คัดลอก
8 เมืองพังงา 82000 คัดลอก

เลือกจังหวัด