รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดพัทลุง

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กงหรา 93180 คัดลอก
2 ควนขนุน 93110 คัดลอก
3 ตะโหมด 93160 คัดลอก
4 บางแก้ว 93140 คัดลอก
5 ปากพะยูน 93120 คัดลอก
6 ป่าบอน 93170 คัดลอก
7 ป่าพะยอม 93110 คัดลอก
8 ศรีนครินทร์ 93000 คัดลอก
9 ศรีบรรพต 93190 คัดลอก
10 เขาชัยสน 93130 คัดลอก
11 เมืองพัทลุง 93000 คัดลอก

เลือกจังหวัด