รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดพิจิตร

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ดงเจริญ 66210 คัดลอก
2 ตะพานหิน 66110 คัดลอก
3 ทับคล้อ 66150 คัดลอก
4 บางมูลนาก 66120 คัดลอก
5 บึงนาราง 66130 คัดลอก
6 วชิรบารมี 66140 คัดลอก
7 วังทรายพูน 66180 คัดลอก
8 สากเหล็ก 66160 คัดลอก
9 สามง่าม 66140 คัดลอก
10 เมืองพิจิตร 66000 คัดลอก
11 โพทะเล 66130 คัดลอก
12 โพธิ์ประทับช้าง 66190 คัดลอก

เลือกจังหวัด