รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

66110

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอตะพานหิน

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 คลองคูณ 66110 คัดลอก
2 งิ้วราย 66110 คัดลอก
3 ดงตะขบ 66110 คัดลอก
4 ตะพานหิน 66110 คัดลอก
5 ทับหมัน 66110 คัดลอก
6 ทุ่งโพธิ์ 66150 คัดลอก
7 วังสำโรง 66110 คัดลอก
8 วังหลุม 66150 คัดลอก
9 วังหว้า 66110 คัดลอก
10 หนองพยอม 66110 คัดลอก
11 ห้วยเกตุ 66110 คัดลอก
12 ไทรโรงโขน 66110 คัดลอก
13 ไผ่หลวง 66110 คัดลอก

เข้าชม 2,182 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดพิจิตร

เลือกจังหวัด