รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

66000

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอเมืองพิจิตร

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 คลองคะเชนทร์ 66000 คัดลอก
2 ฆะมัง 66000 คัดลอก
3 ดงกลาง 66170 คัดลอก
4 ดงป่าคำ 66170 คัดลอก
5 ท่าหลวง 66000 คัดลอก
6 ท่าฬ่อ 66000 คัดลอก
7 บ้านบุ่ง 66000 คัดลอก
8 ปากทาง 66000 คัดลอก
9 ป่ามะคาบ 66000 คัดลอก
10 ย่านยาว 66000 คัดลอก
11 สายคำโห้ 66000 คัดลอก
12 หัวดง 66170 คัดลอก
13 เมืองเก่า 66000 คัดลอก
14 โรงช้าง 66000 คัดลอก
15 ในเมือง 66000 คัดลอก
16 ไผ่ขวาง 66000 คัดลอก

เข้าชม 3,035 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดพิจิตร

เลือกจังหวัด