รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดพิษณุโลก

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ชาติตระการ 65170 คัดลอก
2 นครไทย 65120 คัดลอก
3 บางกระทุ่ม 65110 คัดลอก
4 บางระกำ 65140 คัดลอก
5 พรหมพิราม 65150 คัดลอก
6 วังทอง 65130 คัดลอก
7 วัดโบสถ์ 65160 คัดลอก
8 เนินมะปราง 65190 คัดลอก
9 เมืองพิษณุโลก 65000 คัดลอก

เลือกจังหวัด