รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดภูเก็ต

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กะทู้ 83120 คัดลอก
2 ถลาง 83110 คัดลอก
3 เมืองภูเก็ต 83000 คัดลอก

เลือกจังหวัด