รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดมหาสารคาม

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กันทรวิชัย 44150 คัดลอก
2 กุดรัง 44130 คัดลอก
3 ชื่นชม 44160 คัดลอก
4 นาดูน 44180 คัดลอก
5 นาเชือก 44170 คัดลอก
6 บรบือ 44130 คัดลอก
7 พยัคฆภูมิพิสัย 44110 คัดลอก
8 ยางสีสุราช 44210 คัดลอก
9 วาปีปทุม 44120 คัดลอก
10 เชียงยืน 44160 คัดลอก
11 เมืองมหาสารคาม 44000 คัดลอก
12 แกดำ 44190 คัดลอก
13 โกสุมพิสัย 44140 คัดลอก

เลือกจังหวัด