รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดยะลา

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กรงปินัง 95000 คัดลอก
2 กาบัง 95120 คัดลอก
3 ธารโต 95150 คัดลอก
4 บันนังสตา 95130 คัดลอก
5 ยะหา 95120 คัดลอก
6 รามัน 95140 คัดลอก
7 เบตง 95110 คัดลอก
8 เมืองยะลา 95000 คัดลอก

เลือกจังหวัด