รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

95000

คัดลอก

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ใน อำเภอเมืองยะลา

# ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
1 ตาเซะ 95000 คัดลอก
2 ท่าสาป 95000 คัดลอก
3 บันนังสาเรง 95000 คัดลอก
4 บุดี 95000 คัดลอก
5 พร่อน 95160 คัดลอก
6 ยะลา 95000 คัดลอก
7 ยุโป 95000 คัดลอก
8 ลำพะยา 95160 คัดลอก
9 ลำใหม่ 95160 คัดลอก
10 ลิดล 95160 คัดลอก
11 สะเตง 95000 คัดลอก
12 สะเตงนอก 95000 คัดลอก
13 หน้าถ้ำ 95000 คัดลอก
14 เปาะเส้ง 95000 คัดลอก

เข้าชม 2,412 ครั้ง

เขต/อำเภออื่นๆ ในจังหวัดยะลา

เลือกจังหวัด