รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดราชบุรี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 จอมบึง 70150 คัดลอก
2 ดำเนินสะดวก 70130 คัดลอก
3 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง คัดลอก
4 บางแพ 70160 คัดลอก
5 บ้านคา 70180 คัดลอก
6 บ้านโป่ง 70110 คัดลอก
7 ปากท่อ 70140 คัดลอก
8 วัดเพลง 70170 คัดลอก
9 สวนผึ้ง 70180 คัดลอก
10 เมืองราชบุรี 70000 คัดลอก
11 โพธาราม 70120 คัดลอก

เลือกจังหวัด