รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 จตุรพักตรพิมาน 45180 คัดลอก
2 จังหาร 45000 คัดลอก
3 ทุ่งเขาหลวง 45170 คัดลอก
4 ธวัชบุรี 45170 คัดลอก
5 ปทุมรัตต์ 45190 คัดลอก
6 พนมไพร 45140 คัดลอก
7 ศรีสมเด็จ 45000 คัดลอก
8 สุวรรณภูมิ 45130 คัดลอก
9 หนองพอก 45210 คัดลอก
10 หนองฮี 45140 คัดลอก
11 อาจสามารถ 45160 คัดลอก
12 เกษตรวิสัย 45150 คัดลอก
13 เชียงขวัญ 45000 คัดลอก
14 เมยวดี 45250 คัดลอก
15 เมืองร้อยเอ็ด 45000 คัดลอก
16 เมืองสรวง 45220 คัดลอก
17 เสลภูมิ 45120 คัดลอก
18 โพธิ์ชัย 45230 คัดลอก
19 โพนทราย 45240 คัดลอก
20 โพนทอง 45110 คัดลอก

เลือกจังหวัด