รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดลพบุรี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ชัยบาดาล 15130 คัดลอก
2 ท่าวุ้ง 15150 คัดลอก
3 ท่าหลวง 15230 คัดลอก
4 บ้านหมี่ 15110 คัดลอก
5 พัฒนานิคม 15140 คัดลอก
6 ลำสนธิ 15190 คัดลอก
7 สระโบสถ์ 15240 คัดลอก
8 หนองม่วง 15170 คัดลอก
9 เมืองลพบุรี 15000 คัดลอก
10 โคกสำโรง 15120 คัดลอก
11 โคกเจริญ 15250 คัดลอก

เลือกจังหวัด