รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดลำปาง

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 งาว 52110 คัดลอก
2 วังเหนือ 52140 คัดลอก
3 สบปราบ 52170 คัดลอก
4 ห้างฉัตร 52190 คัดลอก
5 เกาะคา 52130 คัดลอก
6 เถิน 52160 คัดลอก
7 เมืองปาน 52240 คัดลอก
8 เมืองลำปาง 52000 คัดลอก
9 เสริมงาม 52210 คัดลอก
10 แจ้ห่ม 52120 คัดลอก
11 แม่ทะ 52150 คัดลอก
12 แม่พริก 52180 คัดลอก
13 แม่เมาะ 52220 คัดลอก

เลือกจังหวัด