รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดลำพูน

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ทุ่งหัวช้าง 51160 คัดลอก
2 บ้านธิ 51180 คัดลอก
3 บ้านโฮ่ง 51130 คัดลอก
4 ป่าซาง 51120 คัดลอก
5 ลี้ 51110 คัดลอก
6 เมืองลำพูน 51000 คัดลอก
7 เวียงหนองล่อง 51120 คัดลอก
8 แม่ทา 51140 คัดลอก

เลือกจังหวัด