รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดศรีสะเกษ

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กันทรลักษ์ 33110 คัดลอก
2 กันทรารมย์ 33130 คัดลอก
3 ขุขันธ์ 33140 คัดลอก
4 ขุนหาญ 33150 คัดลอก
5 น้ำเกลี้ยง 33130 คัดลอก
6 บึงบูรพ์ 33220 คัดลอก
7 ปรางค์กู่ 33170 คัดลอก
8 พยุห์ 33230 คัดลอก
9 ภูสิงห์ 33140 คัดลอก
10 ยางชุมน้อย 33190 คัดลอก
11 ราษีไศล 33160 คัดลอก
12 วังหิน 33270 คัดลอก
13 ศรีรัตนะ 33240 คัดลอก
14 ศิลาลาด 33160 คัดลอก
15 ห้วยทับทัน 33210 คัดลอก
16 อุทุมพรพิสัย 33120 คัดลอก
17 เบญจลักษ์ 33110 คัดลอก
18 เมืองจันทร์ 33120 คัดลอก
19 เมืองศรีสะเกษ 33000 คัดลอก
20 โนนคูณ 33250 คัดลอก
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120 คัดลอก
22 ไพรบึง 33180 คัดลอก

เลือกจังหวัด