รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดสกลนคร

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กุดบาก 47180 คัดลอก
2 กุสุมาลย์ 47210 คัดลอก
3 คำตากล้า 47250 คัดลอก
4 นิคมน้ำอูน 47270 คัดลอก
5 บ้านม่วง 47140 คัดลอก
6 พรรณานิคม 47130 คัดลอก
7 พังโคน 47160 คัดลอก
8 ภูพาน 47180 คัดลอก
9 วานรนิวาส 47120 คัดลอก
10 วาริชภูมิ 47150 คัดลอก
11 สว่างแดนดิน 47110 คัดลอก
12 ส่องดาว 47190 คัดลอก
13 อากาศอำนวย 47170 คัดลอก
14 เจริญศิลป์ 47290 คัดลอก
15 เต่างอย 47260 คัดลอก
16 เมืองสกลนคร 47000 คัดลอก
17 โคกศรีสุพรรณ 47280 คัดลอก
18 โพนนาแก้ว 47230 คัดลอก

เลือกจังหวัด