รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดสมุทรปราการ

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 บางบ่อ 10560 คัดลอก
2 บางพลี 10540 คัดลอก
3 บางเสาธง 10540 คัดลอก
4 พระประแดง 10130 คัดลอก
5 พระสมุทรเจดีย์ 10290 คัดลอก
6 เมืองสมุทรปราการ 10270 คัดลอก

เลือกจังหวัด